GIÁO LÝ CĂN BẢN BÀI 9

GIÁO LÝ CĂN BẢN BÀI 9Bài 9 Các Thánh lễ và Giáo lễ

A. Thánh lễ
            Khi còn tại thế Chúa Jesus đã thiết lập hai Thánh lễ quan trọng, đó là lễ Báp têm và lễ Tiệc thánh.

I. Lễ báp têm

1. Lễ Báp têm là gì?
            Trong nguyên văn Hy Lạp, chữ báp têm là baptizo, nghĩa là dìm mình hoàn toàn trong nước. Khi một người nhận lễ Báp têm, người ấy chịu nhận chìm mình trong nước (Mathiơ 3:6,3:16; Công vụ các sứ đồ 8:36-39.)
2. Ý nghĩa lễ Báp têm
·   Lễ Báp têm của Giăng Báptít là ăn năn để tiếp nhận Chúa cứu thế Jesus (Mác 1:4; Công vụ các sứ đồ 19:3-4.)
·   Lễ Báp têm nhân danh Chúa Jesus là nhận Ngài làm Cứu Chúa của mình (Mathiơ 28:19; Công vụ các sứ đồ 2:3810:47-48.)
·   Khi nhận chìm mình trong nước, người nhận báp têm coi như mình đã chết và chôn đời sống cũ. Khi ra khỏi nước người ấy được xem như đã sống lại với Chúa một đời sống mới. Điều này được gọi là sự đồng chết và đồng sống lại với Chúa Jesus (Rôma 6:1-11; Galati 2:20.)

3. Điều kiện để nhận lễ Báp têm
·   Điều kiện nhận lễ Báp têm là một người nhận biết tội lỗi mình, ăn năn tin nhận Chúa thật sự (Mác 16:16.)
·   Một người tin nhận Chúa chưa có cơ hội làm báp têm mà qua đời vẫn được cứu (Luca 23:43.) Nhưng đây chỉ là trường hợp ngoại lệ. Bất cứ một người nào ăn năn tin nhận Chúa một cách thành thật đều ao ước học giáo lý để lễ Báp têm nhằm bày tỏ niềm tin và làm trọn sự dạy dỗ của Chúa (Công vụ các sứ đồ 2:41, 8:12, 8:36, 9:18, 16:15, 16:33.)

II. Lễ tiệc thánh
             
1. Lễ Tiệc thánh là gì?
            Lễ Tiệc thánh là bữa tiệc thông công giữa Chúa Jesus với các môn đồ ngày xưa và với các Cơ Đốc Nhân chúng ta ngày nay (Công vụ các sứ đồ 2:42, 2:46; I Côrinhtô 11:23-27.)

2. Ý nghĩa của lễ Tiệc thánh
            - Dùng trong lễ Tiệc thánh gồm có bánh và nước nho giống như khi Chúa Jesus dự lễ với các môn đồ.
            - Bánh tượng trưng cho thân thể của Chúa (I Côrinhtô 11:24.)
            Nước nho tượng trưng cho huyết của Chúa (Mathiơ 26:28.)
            - Chúng ta dùng bánh và nước nho để nhớ đến sự chết của Chúa là chết thay cho tội lỗi mình (I Côrinhtô 11:24b, 11:25b.)
            - Khi dự Tiệc thánh, Cơ Đốc Nhân cũng nên nhớ thực hành mạng lệnh rao truyền sự chết của Chúa cho tới lúc Ngài đến (I Côrinhtô 11:26.)

3. Thái độ khi dự Tiệc thánh
·   Tự xét mình, thành thật ăn năn và cầu xin Chúa tha tội, nghiêm trang dự lễ (I Côrinhtô11:28-29)
·   Trung tín truyền rao sự cứu rỗi của Chúa (I Côrinhtô 11:26)
·   Hiệp một với Hội Thánh để cùng hiệp thông với Chúa (I Côrinhtô 11:17-22, 11:33-34)

B. Giáo lễ


I. Lễ hôn nhân

1. Ai lập lễ hôn nhân?
            Đức Chúa Trời đã lập lễ hôn nhân sau khi dựng nên tổ tiên của loài người (Sáng thế ký2:18-25.)

2. Mục đích của lễ hôn nhân
·   Để vợ chồng giúp đỡ lẫn nhau (Sáng thế ký 2:18-20)
·   Để sanh sản thêm nhiều trên đất, làm nhiệm vụ lưu truyền loài giống (Sáng thế ký1:28)

3. Mạng lệnh của Chúa cho lễ hôn nhân
·   Người nam chỉ có một vợ, người nữ chỉ có một chồng mà thôi (Malachi 2:13-16; Sáng thế ký 2:22-24; Rôma 7:2; I Côrinhtô 7:10-11.)
·   Chồng làm gì phải được sự đồng ý của vợ, vợ làm gì cũng phải được sự đồng ý của chồng, vì cả hai đã trở nên một thịt (Sáng thế ký 2:24; I Côrinhtô 7:3-4.)
·   Vợ phải phục tùng chồng (Êphêsô 5:22-24; Tít 2:4-5; I Phierơ 3:1-6.)
·   Chồng phải yêu thương vợ như chính mình (Êphêsô 5:25-29; I Phierơ 3:7.)
·   Vợ chồng phải sống đời với nhau, không nên phân rẽ (I Côrinhtô 7:10-16; Mathiơ 19:6), ngoại trừ tội ngoại tình (Mathiơ 5:32, 19:9.)

4. Tại sao Cơ Đốc Nhân không nên kết hôn với người chưa tin Chúa?
            Kinh Thánh dạy rằng: "Chớ mang ách chung với kẻ chẳng tin..." (II Côrinhtô 6:14.)
            Vì Chúa biết rằng muốn có một gia đình hạnh phúc thì vợ chồng phải có đồng một tâm tình, đồng tư tưởng, và đồng một tín ngưỡng (Amốt 3:3.)
            Đời sống Cơ Đốc Nhân và người ngoại đạo là vô cùng khác biệt không thể hòa hợp được, sẽ gây xáo trộn trong gia đình và đưa đến đổ vỡ (II Côrinhtô 6:14-18.)

II. Lễ dâng con

1. Tại sao phải dâng con?
·   Vì biết rằng con mình là cơ nghiệp đời đời của Chúa cho, quý hơn hết cơ nghiệp nào trên trần gian (Thi thiên 127:3)
·   Vì xưa nay những người yêu mến Chúa đều dâng con mình cho Ngài (I Samuên 1:1-28; Mác 10:13-16; Luca 2:22-24)
·   Để Chúa giữ gìn và chuẩn bị cho đời sống con cái chúng ta sau này cho sự hầu việc Ngài (Giôsuê 24:15)

2. Trách nhiệm của cha mẹ đối với con cái trong Chúa
·   Nuôi nấng con cái (Êphêsô 6:4)
·   Dạy dỗ con cái (Châm ngôn 22:6, 22:15; Phục truyền luật lệ ký 11:19-20)
·   Làm gương cho con cái (Sáng thế ký 18:19; Giôsuê 24:14-15)

III. Lễ an táng

1. Ý nghĩa sự chết
            Kinh Thánh sách Hêbơrơ viết rằng: "Theo như đã định loài người phải chết một lần rồi chịu phán xét."
            Theo như công lệ thiên định đã là người thì ai cũng phải chết cả. Người tin Chúa cũng như không tin Chúa đều ở trong công lệ đó. Chỉ có khác nhau về chỗ ở sau khi qua đời. Người tin Chúa sẽ về thiên đàng với Chúa hưởng sự sống đời đời. Người không tin Chúa sẽ đi vào địa ngục và chết đời đời.

2. Lễ an táng được làm cho ai?
            Cho tất cả những ai tin nhận Chúa dù sốt sắng hay yếu đuối.
            Lễ an táng trong Chúa không được dùng như một nghi thức để cứu rỗi linh hồn người khác.
            Ai tin Chúa Jesus thì được cứu, ai không tin thì bị hư mất, không còn cơ hội được cứu sau khi qua đời (Giăng 3:36.)

3. Ý nghĩa lễ an táng
            Lễ an táng là một số nghi thức tiễn đưa thể xác người chết vào lòng đất, và an ủi, khích lệ, khuyến cáo những người còn sống, không phải cầu nguyện cho người chết nhưng cầu nguyện cho người sống.
·   An ủi tang quyến (I Têsalônica 4:13-18)
·   Nhắc nhở mọi người chuẩn bị cho ngày mình qua đời (Amốt 4:12; Truyền đạo 12:13-14;Hêbơrơ 9:27)
·   Kêu gọi tội nhân ăn năn (Luca 16:19-31)
·   Khích lệ mọi người theo Chúa:
     - Ước ao được chết như người công nghĩa (Dân số ký 23:10)
     - Ước ao được chết như người thánh của Đức Chúa Trời (Thi thiên 116:15)
     - Ước ao được chết cách nào để tôn vinh Chúa (Giăng 21:19)
     - Ước ao trung tín với Chúa cho đến chết để được chết trong Chúa (Khải huyền 2:1014:13)

Share this article :

0 nhận xét:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
 
LIÊN HỆ : Quản Trị Website giadinhchua.com. Email giadinhchua.com@gmail.com.Cell phone +84 122-640-9060
Copyright © 2011. † GIA ĐÌNH CHÚA.COM
Tin Lành Cho Người Việt
Proudly powered by website