TIN LÀNH

TIN LÀNHTIN LÀNH LÀ GÌ?
Ban đầu Thượng Đế tạo nên thế gian chúng ta - Núi non, sông biển, cỏ cây, hoa lá và các vật có sự sống 
đều do Ngài dựng nên cả.
Nhưng điều quí nhất là Ngài tạo một con người hoàn toàn tốt đẹp và không có tội lỗi. Ngài yêu mến 
người và muốn người là bạn của Ngài để thông công vui vẻ với Ngài và coi sóc mọi công cuộc sáng tạo 
của Ngài trên trái đất.
Thượng Đế không tạo nên con người như một người máy, hoặc một cái máy. Ngài ban cho con người 
một quà tặng quí giá tức là ý chí tự do để chọn điều phải hoặc quấy, tốt hoặc xấu. Ngài không muốn ép 

người ta phải theo Ngài. Ngài muốn loài người tự nguyện yêu Ngài.
Nhưng người ta đã lựa chọn con đường bất tuân Thượng Đế; người đã lựa chọn sai. 
Người thích làm vừa lòng chính mình hơn làm vừa lòng Thượng Đế.
NGƯỜI ĐÃ PHẠM TỘI.- Và như thế, tội đã bước vào thế gian Sự chết đã đi chung với tội. Thượng Đế 
đã phán trong Kinh Thánh (là Lời Ngài) cho chúng ta rằng: "Tiền công của tội lỗi là sự chết." (Rôma 
6:23).
Tất cả sự đau đớn và gian ác có trong thế gian hôm nay là do tội lỗi mà ra.
Tội lỗi giống như đám mây đen che khuất mặt trời. Đó là lý do khiến Thượng Đế có vẻ xa cách loài 
người vạn dặm. Ngài trong sạch và thánh khiết. Ngài ghét tội lỗi. Ngài không muốn và không thể nhìn tội 
lỗi. Tội lỗi làm bế tắc đường đi tới Ngài.
TỘI LỖI LÀ GÌ?
Tội không phải chỉ là giết người, trộm cắp, lường gạt, làm bậy.
Tôi phạm tội khi tôi sống cho chính mình thay vì cho Thượng Đế, là Đấng Tạo-hóa của tôi. Tôi phạm 
tội khi tôi bảo: "Tôi là chủ chính mình, nay là cuộc đời của tôi, tôi phải được tự do sử dụng nó tùy ý tôi 
thích."
Lời của Thượng Đế có phán trong Êsai 53:6 rằng: "Chúng ta thảy đều như chiên đi lạc, ai theo đường 
nấy,"
Tôi phạm tội khi tôi từ chối đặt niềm tin nơi Jêsus Christ, Con Thượng Đế.
Thượng Đế phán với chúng ta rằng: "Ai tin đến Con Đức Chúa Trời, thì có chứng ấy trong mình; còn ai 
không tin Đức Chúa Trời, thì cho Ngài là nói dối, vì chẳng tin đến chứng Đức Chúa Trời đã làm về Con 
Ngài. Chứng ấy tức là Đức Chúa Trời đã ban sự sống đời đời cho chúng ta, và sự sống ấy ở trong Con 
Ngài." (I Giăng 5:10-11).
Tôi phạm tội khi tôi không làm điều đáng phải làm.
Kinh Thánh có chép rằng:"Cho nên, kẻ biết làm điều lành mà chẳng làm, thì phạm tội." (Giacơ 4:17). 
Tôi phạm tội khi tôi không lưu tâm đến kẻ khác như chính mình, chẳng làm gì cả hoặc làm rất ít để giúp 
kẻ cô đơn, bất hạnh.Tôi phạm tội khi tôi bất tuân Thượng Đế, khi tôi không yêu Ngài hết lòng.
Trong Mathiơ 22:37-38 (Kinh Thánh) chúng ta đọc: "Ngươi hãy hết lòng, hết linh hồn, hết ý mà yêu 
mến Chúa, là Đức Chúa Trời ngươi. Ấy là điều răn thứ nhứt và lớn hơn hết."
Bạn có thể cho rằng mình không tệ lắm, vẫn còn khá hơn nhiều người khác. Nhưng đó vẫn không phải 
là vấn đề, vì chẳng ai trong chúng ta tiến lại gần tiêu chuẩn hoàn toàn của Thượng Đế. Chỉ có Chúa Jêsus 
là Con Thượng Đế là trọn vẹn. Có lẽ chúng ta chưa làm điều gì đặc biệt gian ác. Nhưng chúng ta là tội 
nhơn chỉ vì chúng ta chưa tốt đủ.
Ví dụ: Chẳng hạn điểm thi đậu là 50. Nếu có người chỉ được 5 điểm; người ấy đã hỏng thi, nếu bạn 
được 49 điểm, bạn cũng hỏng. Bạn chẳng can biện hộ:"Tôi còn khá hơn người được 5 điểm quá nhiều." 
Cả hai điều hỏng thi. Kinh Thánh có chép:"Vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hien của Đức 
Chúa Trời." (Rôma 3:23).
Tội lỗi là căn bệnh tất cả chúng ta đều mắc phải.
Tội lỗi giống như một đốm đen xấu xí trên một trang giấy sạch sẽ.
Ích kỷ, lười biếng, lơ lững, nói dối, nói những chuyện bẩn thỉu, tất cả những điều đó làm hỏng tâm tính 
bạn. Tội lỗi phá hủy hạnh phúc gia đình hoặc tình bạn của chúng ta.
Tội lỗi giống như cỏ dại trong vườn, nếu không nhổ tận gốc, nó sẽ mọc lan cả vườn. Những hành động 
bất lương, bất phục tùng lặt vặt sẽ trở thành những thói quen chúng ta không thể bỏ được.
Tội lỗi ngăn cách bạn với Thượng Đế trong đời này và đời sau. Hãy nhớ rõ: Hỏa ngục là một thực tại 
khủng khiếp ghê rợn đối với mọi kẻ từ chối Jêsus Christ trong cuộc đời này.
Bây giờ bạn phải làm sao?
Bạn không thể đẩy bức tường đi chỗ khác.
Bạn không thể tự cứu được.
Cố gắng giúp kẻ khác và làm việc thiện cũng không thể cất bỏ được chướng ngại vật đó. Nếu tội lỗi 
ngăn cách chúng ta với Thượng Đế, há chúng ta không còn hy vọng nào sao? Thượng Đế há gat bỏ chúng 
ta hẳn rồi sao? KHÔNG!
ĐÂY LÀ TIN LÀNH.
"Nầy ta báo cho các ngươi một TIN LÀNH, sẽ là một sự vui mừng lớn cho muôn dân. Ấy là hôm nay 
tại thành Đa-vít đã sanh cho các ngươi một Đấng Cứu Thế, là Christ, là Chúa.”
Thượng Đế vẫn còn yêu thương loài người .
Kinh Thánh dạy chúng ta rằng:"Lòng Đức Chúa Trời yêu chúng ta đã bày tỏ ra trong điều này: “Đức 
Chúa Trời đã sai Con một Ngài đến thế gian, đặng chúng ta nhờ con được sống"......... (I Giăng 
4:9).Thượng Đế đã sai chính Con Ngài giáng sinh như một em bé, Jêsus Christ, Con Thượng Đế, đã lớn lên 
trong thế gian này. Ngài tỏ cho loài người cách hiểu biết và yêu thương Thượng Đế, Jêsus Christ sống 
một đời sống trọn vẹn vô tội.
Vì chúng ta, Jêsus Christ đến để phá bỏ bức màn của tội lỗi và sự chết.
Thượng Đế đã chứng tỏ tình yêu Ngài đối với chúng ta, vì Kinh Thánh có chép:"Khi chúng ta còn là 
người có tội, thì Đấng Christ vì chúng ta chịu chết."
Lúc Jêsus còn thanh xuân, Ngài nhận tội lỗi chúng ta và cho phép người ta giết Ngài.
Nhưng làm sao cái chết của Jêsus Christ có thể chứng minh tình yêu của Thượng Đế đến với chúng ta 
được? Cái chết đó đã hủy phá bức tường tội lỗi giữa chúng ta với Thượng Đế bằng cách nào?
Bản tánh Thượng Đế giống như đồng tiền hai mặt: công bình và yêu thương. Sự công bình của Ngài 
kết án con người, vì tội lỗi phải bị hình phạt. Tình yêu của Ngài khiến Ngài khao khát con người trở lại 
làm bạn với Ngài.
Trên thập tự giá, sự Công bình và Yêu thương của Ngài đã được hoàn toàn thỏa mãn, tội lỗi phải bị 
phạt, cho nên Thượng Đế trong tình yêu, đã sai con Ngài là Jêsus Christ đến chết thế chúng ta, để đền tội 
chúng ta mà đáng lý ra chúng ta phải gánh chịu.
Đó là lý do, trên thập tự giá, Ngài đã kêu:"Đức Chúa Trời tôi ôi! Đức Chúa Trời tôi ôi! Sao Ngài lìa bỏ 
tôi”. Chúa Jêsus đã mang trọn án phạt thế chúng ta.
Chúa Jêsus đã đau khổ vì bị xa cách Cha Ngài, bởi cớ chúng ta.
Tuy nhiên, trước khi chết, Ngài đã phán:"Mọi việc đã được trọn”. Nay không phải là tiếng kêu bại trận, 
nhưng là tiếng kêu đắc thắng:"Ta đã làm xong! Nợ tội của con người ta đã trả xong."
Ngài đã làm xong công tác cứu bạn khỏi hỏa ngục là sự huỷ diệt đời đời. Con đường trở về Thượng Đế 
đã mở. Hàng rào tội lỗi đã bị triệt hạ.
Chúng ta thấy 

Còn Tiếp

Share this article :

0 nhận xét:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
 
LIÊN HỆ : Quản Trị Website giadinhchua.com. Email giadinhchua.com@gmail.com.Cell phone +84 122-640-9060
Copyright © 2011. † GIA ĐÌNH CHÚA.COM
Tin Lành Cho Người Việt
Proudly powered by website