THÁNH CA THIẾU NHI TIN LÀNH

THÁNH CA THIẾU NHI TIN LÀNH


Hỡi cả trái đất, Hãy cất tiếng reo mừng cho Ðức Giê-hô-va! 
Khá hầu việc Ðức Giê-hô-va cách vui mừng, Hãy hát xướng mà đến trước mặt Ngài. 
Phải biết rằng Giê-hô-va là Ðức Chúa Trời. Chính Ngài đã dựng nên chúng tôi, chúng tôi thuộc về Ngài; Chúng tôi là dân sự Ngài, là bầy chiên của đồng cỏ Ngài. 

Share this article :

0 nhận xét:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
 
LIÊN HỆ : Quản Trị Website giadinhchua.com. Email giadinhchua.com@gmail.com.Cell phone +84 122-640-9060
Copyright © 2011. † GIA ĐÌNH CHÚA.COM
Tin Lành Cho Người Việt
Proudly powered by website