CHỨNG ĐẠO SÂU RỘNG

CHỨNG ĐẠO SÂU RỘNG


Dàn Bài Huấn Luyện Chứng Đạo Sâu Rộng (EE) Evangelism Explosion

Do Mục Sư Tiến Sĩ Tôn Thất Bình Biên Soạn  (Microsoft PowerPoint)


Tài Liệu Huấn Luyện (Lighthouse Seminar)

Do Mục Sư Tiến Sĩ Tôn Thất Bình Biên Soạn (Microsoft PowerPoint)

Share this article :

0 nhận xét:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
 
LIÊN HỆ : Quản Trị Website giadinhchua.com. Email giadinhchua.com@gmail.com.Cell phone +84 122-640-9060
Copyright © 2011. † GIA ĐÌNH CHÚA.COM
Tin Lành Cho Người Việt
Proudly powered by website