TỬ TỘI SUNG SƯỚNG


Lester Ezzell sinh ra trong một Gia Định và có chứa các sinh viên học sinh lớp Kinh Thánh trong ngày Chủ Nhật. Instruments lớn lên, anh theo bạn bạn thực hiện kiểm soát nhiều hơn Tội Ác, ke cả Giết người và Cuop của. Cùng kết thúc, anh ta được màn hình cũng tử. Thầy giáo viên giảng dạy Lester trong thời gian học sinh lớp Kinh Thánh ngày Chủ Nhật sẽ luôn luôn tìm cách chuyển tiếp xuc đề nghị anh giải mã ta có tìm được từ các cuộc gọi sau Trung Phát hiện Toa trước đó cũng của chua.Một ngày There is no Thầy giáo viên Curtis Oakes đi trên 1000 traversal số lượng lên đến thăm Lester tù.thấy ông Oakes, mia mai:

LINH SỰ SỐNG


I.- ĐỊNH-NGHĨA :  Linh Sự-Sống là gì ?
Chủ-đề LINH SỰ-SỐNG bao gồm 3 chữ, được viết theo kiểu thành-ngữ (Idiom) ‘tam tự kinh’ của văn-hóa Trung-hoa.  Chủ-đề 3 chữ vắn-gọn nhưng ẩn-chứa những điển-tích (Classical example) cũng như nguyên-do (cause) của nó.  Xin Qúy độc-gỉa cùng tôi, chúng ta tìm-kiếm cái nguyên-do đó..! .  Thế nhưng tìm-biết bằng cách nào..?

CHỮ PHÚC HAY CHỮ HỌA

Đầu Năm Mới Suy Gẫm Chữ Phúc & Chữ Họa

“Ba...” tiếng của cậu con trai gọi người cha khi ông đang cặm cụi viết, “Hôm nay ba đang viết chữ gì?”
“À... Bố đang học viết hai chữ, Phúc và Họa.” người cha trả lời, nhưng chưa ngẩng đầu lên.
“Chữ nào là chữ Phúc và chữ nào là chữ Họa?” Người con trai hỏi tiếp.

SỰ THỜ PHƯỢNG


SỰ THỜ PHƯỢNG

Do nhu cầu của một số Hội Thánh tư gia, rất thiếu thốn về các nguồn tài liệu nhất là nhiều người hầu việc Chúa cũng chưa được huấn luyện chu đáo về mục vụ.
Tôi xin chia sẻ loạt bài “Các Giáo Lễ Trong Hội Thánh” của Hội Thánh Tin Lành VN.
Đây có thể nói là bộ cẩm lang mục vụ cho các mục sư đang hầu việc Chúa tại các tư gia.
Xin quý vị tùy nghi áp dụng cho phù hợp.

LỄ TIỆC THÁNH


LỄ TIỆC THÁNH

Do nhu cầu của một số Hội Thánh tư gia, rất thiếu thốn về các nguồn tài liệu nhất là nhiều người hầu việc Chúa cũng chưa được huấn luyện chu đáo về mục vụ.
Tôi xin chia sẻ loạt bài “Các Giáo Lễ Trong Hội Thánh” của Hội Thánh Tin Lành VN.
Đây có thể nói là bộ cẩm lang mục vụ cho các mục sư đang hầu việc Chúa tại các tư gia.
Xin quý vị tùy nghi áp dụng cho phù hợp.

LỄ BÁP TEM


LỄ BÁP TEM

Do nhu cầu của một số Hội Thánh tư gia, rất thiếu thốn về các nguồn tài liệu nhất là nhiều người hầu việc Chúa cũng chưa được huấn luyện chu đáo về mục vụ.
Tôi xin chia sẻ loạt bài “Các Giáo Lễ Trong Hội Thánh” của Hội Thánh Tin Lành VN.
Đây có thể nói là bộ cẩm lang mục vụ cho các mục sư đang hầu việc Chúa tại các tư gia.
Xin quý vị tùy nghi áp dụng cho phù hợp.

LỄ PHONG CHỨC MỤC SƯ


LỄ PHONG CHỨC MỤC SƯ

Do nhu cầu của một số Hội Thánh tư gia, rất thiếu thốn về các nguồn tài liệu nhất là nhiều người hầu việc Chúa cũng chưa được huấn luyện chu đáo về mục vụ.
Tôi xin chia sẻ loạt bài “Các Giáo Lễ Trong Hội Thánh” của Hội Thánh Tin Lành VN.
Đây có thể nói là bộ cẩm lang mục vụ cho các mục sư đang hầu việc Chúa tại các tư gia.
Xin quý vị tùy nghi áp dụng cho phù hợp.

LỄ CUNG HIẾN NHÀ THỜ


LỄ CUNG HIẾN NHÀ THỜ

Do nhu cầu của một số Hội Thánh tư gia, rất thiếu thốn về các nguồn tài liệu nhất là nhiều người hầu việc Chúa cũng chưa được huấn luyện chu đáo về mục vụ.
Tôi xin chia sẻ loạt bài “Các Giáo Lễ Trong Hội Thánh” của Hội Thánh Tin Lành VN.
Đây có thể nói là bộ cẩm lang mục vụ cho các mục sư đang hầu việc Chúa tại các tư gia.
Xin quý vị tùy nghi áp dụng cho phù hợp.

LỄ DÂNG TRẺ EM CHO CHÚA


LỄ DÂNG TRẺ EM CHO CHÚA

Do nhu cầu của một số Hội Thánh tư gia, rất thiếu thốn về các nguồn tài liệu nhất là nhiều người hầu việc Chúa cũng chưa được huấn luyện chu đáo về mục vụ.
Tôi xin chia sẻ loạt bài “Các Giáo Lễ Trong Hội Thánh” của Hội Thánh Tin Lành VN.
Đây có thể nói là bộ cẩm lang mục vụ cho các mục sư đang hầu việc Chúa tại các tư gia.
Xin quý vị tùy nghi áp dụng cho phù hợp.

CHƯƠNG TRÌNH LỄ HÔN PHỐI


CHƯƠNG TRÌNH LỄ HÔN PHỐI

Do nhu cầu của một số Hội Thánh tư gia, rất thiếu thốn về các nguồn tài liệu nhất là nhiều người hầu việc Chúa cũng chưa được huấn luyện chu đáo về mục vụ.
Tôi xin chia sẻ loạt bài “Các Giáo Lễ Trong Hội Thánh” của Hội Thánh Tin Lành VN.
Đây có thể nói là bộ cẩm lang mục vụ cho các mục sư đang hầu việc Chúa tại các tư gia.
Xin quý vị tùy nghi áp dụng cho phù hợp.

LỄ AN TÁNG THI HÀI NGƯỜI LỚN


LỄ AN TÁNG THI HÀI NGƯỜI LỚN

Do nhu cầu của một số Hội Thánh tư gia, rất thiếu thốn về các nguồn tài liệu nhất là nhiều người hầu việc Chúa cũng chưa được huấn luyện chu đáo về mục vụ.
Tôi xin chia sẻ loạt bài “Các Giáo Lễ Trong Hội Thánh” của Hội Thánh Tin Lành VN.
Đây có thể nói là bộ cẩm lang mục vụ cho các mục sư đang hầu việc Chúa tại các tư gia.
Xin quý vị tùy nghi áp dụng cho phù hợp.

NHẠC THÁNH TIN LÀNH GIÁNG SINH

Ấy là hôm nay tại thành Ða-vít đã sanh cho các ngươi một Ðấng Cứu thế, là Christ, là Chúa. 12 Nầy là dấu cho các ngươi nhìn nhận Ngài: Các ngươi sẽ gặp một con trẻ bọc bằng khăn, nằm trong máng cỏ. 13 Bỗng chúc có muôn vàn thiên binh với thiên sứ đó ngợi khen Ðức Chúa Trời rằng: 14 Sáng danh Chúa trên các từng trời rất cao, Bình an dưới đất, ân trạch cho loài người!(Luca 2:11-14)

CHÚA GIÊ-SU, NGÀI LÀ AI ?

Hình minh họa

Dàn bài tóm lược :
Vào đề :
1)- Bắt đầu từ đâu ?
2)- Xuống Thế làm Người bằng cách nào ?
3)- Lời Tiên-tri nói gì ?
4)- Chúa Giêsu, Ngài là Đức Chúa Trời
5)- Chúa Giêsu công-bố
6)- Thiên-sứ nhắc nhở điều gì ?
7)- Ngài là Đấng Trung-bảo , Đấng Cứu-chuộc, Quan-án, và là Vua..
Chủ-đề « CHÚA GIÊ-SU, NGÀI LÀ AI ? » đã có nhiều người viết.  Dĩ-nhiên, trong nhiều người tin nhận Chúa, trong những môi-trường, bối-cảnh khác nhau.  Niềm-tin và quan-điểm mỗi người cũng tùy theo trình-độ nhận-thức khác nhau.. !  Chính vì thế, phần tôi cũng muốn đóng góp sự nhận biết của mình vào kho-tàng đã được viết, để cùng nhau học biết vể Đấng đã hi-sinh mạng sống mình cho tôi và mọi người.. !

CON SỐ 6 TRONG VĂN HÓA NGƯỜI VIỆT

CON SỐ 6 TRONG VĂN HÓA NGƯỜI VIỆT
Ba mươi năm trước, lần đầu tiên khi tôi lo cất một ngôi nhà lá 
nhỏ bé cho vợ con cư trú, tôi lâm vào sự tranh luận với các ông thợ dựng nhà. Theo phong tục và qui luật xây dựng nhà của người Việt trong miền của tôi, mỗi mái nhà, dù tranh hay ngói, chỉ được phép dùng 5, hoặc 6 hay 9 cây đòn tay. Các cây đòn tay nằm trên những cây kèo, để nâng đỡ hai mái lá cho ngôi nhà. Họ bảo với tôi nếu mái nhà có 7 hay 8 cây đòn tay, an ninh của người trong nhà sẽ lâm nguy, có khi phải tử vong nữa. Con số 7 và 8 là hai con số tối kỵ với luật xây dựng nhà, chỉ con số 6 là con số tối hảo. Rồi qua sự quan sát, dần dần tôi nhận ra rằng con số 6 có địa vị tối ưu, có quyền uy chế ngự trong văn hóa, trong sinh hoạt của dân Á Đông, nhất là dân tộc Việt Nam chúng ta.

CHÌA KHÓA DẪN ĐẾN UY QUYỀN CỦA ĐẤNG CHRIST TRONG HỘI THÁNH TƯ GIA

Chương 5

CHÌA KHÓA DẪN ĐẾN UY QUYỀN CỦA ĐẤNG CHRIST TRONG HỘI THÁNH TƯ GIA
Dẫn Nhập
Dường như đã đến kỳ khó khăn và thử luyện để Đức Chúa Trời dạy chúng ta hiểu về quan niệm mới nầy. Chúng ta sẽ tiếp nhận một tầm nhìn mới trên lẽ thật đã quen thuộc. Áp lực của các nan đề và những hoàn cảnh khó khăn khiến chúng ta phải phơi bày tấm lòng chúng ta ra trước mặt Đức Chúa Trời.

CHÌA KHÓA UY QUYỀN CỦA CHỨC VỤ

Chương 4

CHÌA KHÓA UY QUYỀN CỦA CHỨC VỤ
Dẫn Nhập
Chúng ta đã xem xét ba chìa khóa uy quyền quan trọng có tên là:
• Uy quyền của Đấng Christ
• Uy quyền của tín đồ và
• Uy quyền của Lời Đức Chúa Trời.
Những chìa khóa nầy đại diện cho uy quyền tiếp cận đến sự chu cấp dư dật của Đức Chúa Trời cho tất cả những người tin và uy quyền của chúng ta trên Satan và những công việc đen tối của nó. Chúng ta có thể giải phóng những phu tù khỏi những công việc của ma quỷ.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
 
LIÊN HỆ : Quản Trị Website giadinhchua.com. Email giadinhchua.com@gmail.com.Cell phone +84 122-640-9060
Copyright © 2011. † GIA ĐÌNH CHÚA.COM
Tin Lành Cho Người Việt
Proudly powered by website